logo-lawOffice

สำนักงานกฎหมาย ทนายความ ณัฐวัฒน์

รับว่าความ ฟ้องคดี จัดทำสัญญา ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดอื่นๆ

 

Home-เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : บริการแปลเอกสาร :

B300-affidavit 6500B-dormant B2200-co-regis B1000-notary เลิกบริษัท
000B-ch-regis ที่อยู่จดทะเบียน แปลเอกสาร งานหานักบัญชี นักบัญชีอิสระ

 

สำนักงานกฎหมาย ทนายความ ณัฐวัฒน์ ให้บริการรับปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา ว่าความ ฟ้องคดี ดำเนินคดี ติดตามหนี้ เร่งรัดหนี้ บังคับคดี สัญญา พินัยกรรม

 

สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์ จัดตั้งโดยเป็นกลุ่มทนายความที่ให้บริการ ด้านว่าความ ว่าต่างแก้ต่างให้กับบุคคล คณะบุคคลและกลุ่มองค์กรเอกชนต่าง ๆ และรับเป็นที่ปรึกษาให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ  เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ผู้ก่อตั้งคือนายณัฐวัฒน์ เชี่ยวชาญวิช ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงาน มีประสบการณ์ในงานว่าความคดีทุกประเภทอย่างหลากหลาย และงานด้านการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจเอกชนต่าง ๆ เป็นเวลากว่า 10 ปี

กลุ่มลูกความผู้รับบริการของ สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์ ดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบุรี ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง กระบี่ พังงาและภูเก็ต

ปัจจุบัน ( ปี พ.ศ. 2554)  สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์ ให้บริการลูกค้าด้านคดีความและที่ปรึกษากฎมายกว่า 100 บริษัท

ทีมงานทนายความ ที่ไว้วางใจได้ ทีมงานด้านกฎหมายและทนายความ ซึ่งควบคุมการทำงานโดยหัวหน้าสำนักงานที่มีประสบการณ์ และ ปฏิบัติงานเต็มเวลาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือตอบคำถามต่อลูกความผู้รับบริการเมื่อถูกร้องขอ โดยทนายความที่ควบคุมการทำงานประกอบด้วย

 • นายณัฐวัฒน์ เชี่ยวชาญวิช หัวหน้าสำนักงาน ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1287/2543 ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการว่าความเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • นายณัฐพล เชาวเลิศ ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 2452/2546

  
สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ ตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความ ฉบับที่ 2/2546 ลงวันที่ 2 กันยายน 2546 โดยรับรองให้เป็นสำนักงานทนายความตามประกาศดังกล่าว ในลำดับที่ 6325/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549


สำนักงานยินดีให้คำแนะนำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และรับดำเนินงานด้านกฎหมายทั่วราชอาณาจักร อาทิ

 • รับเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีทุกประเภท เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีผู้บริโภค คดีปกครอง ฯลฯ
 • รับมอบอำนาจเป็นโจทก์เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง เช่น กู้ยืม ละเมิด ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย คดีที่ดิน การขอแสดงอำนาจพิเศษ  คดีเช็ค ฉ้อโกง ฉ้อโกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ ฯลฯ ตลอดจนการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญาทุกประเภท
 • คดีแพ่งประเภทต่าง ๆ เช่น ฟ้องร้อง-ต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อ ซื้อ-ขายสินค้า บังคับจำนอง ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ร้องขอใช้ทางจำเป็น-ภาระจำยอม และคดีที่ดินทุกประเภท
 • คดีละเมิดจากยานพาหนะ จากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ และค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ
 • คดีมรดก เช่น การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดก ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกร่วมฟ้องขอแบ่งปันทรัพย์มรดก ในฐานะทายาท-ทายาทแทนที่-ผู้รับพินัยกรรม และรับทำพินัยกรรม
 • คดีครอบครัว เช่น การร้องขอรับรองบุตร ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร การร้องขอให้มีอำนาจปกครองบุตร การร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรส เรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเสียหายอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการยื่นคำร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ ร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญคดีแรงงาน เช่น กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหาย
 • ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี ตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดี เช่น ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ขอให้งดการบังคับคดี ขอคุ้มครองระหว่างอุทธรณ์ ฏีกา ฯลฯ
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทุกประเภท
 • รับมอบอำนาจยื่นคำขอ ขอใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ฯลฯ

สถานที่ตั้ง - สำนักงานกรุงเทพ

สำนักงานกฎหมาย ณัฐวัฒน์
เลขที่ 5 ซอยศรีบูรพา 17 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 629 3309, 02 733 7143
แฟ็กซ์ 02 733 7143
อีเมล์ info@law53.com
เวปไซท์ www.law53.com

คุยได้ เข้าใจง่าย กับทนาย ณัฐวัฒน์

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับ สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
(Notarial Services Attorney) 

license_Notarial

หนังสือรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ

License-LawOffice

แผนที่สำนักงาน

map

เพื่อความสะดวกของท่านเรายินดีที่จะไปพบท่านเพื่อให้รายละเอียดที่มากไปกว่านี้และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ณ สำนักงานของท่าน