ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า

Visa

วีซ่า…เรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ

การดำเนินการเรื่องวีซ่า จะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป… ด้วยบริการจัดทำวีซ่า   (Visa Service)    พร้อมให้บริการด้านวีซ่าครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ดำเนินการข้อมูลด้านวีซ่า ขอวีซ่า จนถึงยื่นวีซ่า เพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็น

วีซ่านักท่องเที่ยว  (Tourist Visa)

วีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน   (Visitor Visa)

วีซ่าถาวร แต่งงานหรือคู่หมั้น   (Marriage Visa or Fiancé Visa)

วีซ่านักเรียน  (Student Visa)  และวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

(Non-Immigrant Visa)  บริการด้านวีซ่าจาก  Visa Service  จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า… คุณพร้อมและสามารถเดินทางได้ในทุกสถานการณ์

ขั้นตอนการให้บริการด้านวีซ่า   By Visa Service

วิเคราะห์หาจุดอ่อน และปิดปัญหาจุดอ่อนในการขอวีซ่า   ดำเนินการในเรื่องการเดินเรื่องเอกสาร  ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้  (การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ การเตรียมเอกสารถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเอกสารไม่พร้อมอาจมีผลต่อการตอบรับวีซ่า) ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนการเข้าสัมภาษณ์และดูแลจนจบขั้นตอนการขอวีซ่า

เอกสารประกอบทั่วไปในการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศ

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทาง / Passport
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) / Application Form
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / Photo
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง15ปีหรือยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identity card or Birth Certificate

 

 

 1. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล / Certificate of Name Chang or Certificate of Last Name
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / Resident Registration
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า / Certificate Marriage or Certificate of Divorce

กรณีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรด้วยให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย

 1. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุรกิจ / Certificate of Employee or Certificate of Commercial Registration
 2. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence
 3. หนังสือเชิญ / Invitation Letter

วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน/มีผู้เชิญ ต้องมีเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญ
 2. สำเนาเอกสารแสดงทรัพย์สินของผู้เชิญ
 3. สำเนาเอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด
 4. เอกสารทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารทางการทำงานของผู้ยื่น
 6. เอกสารการหย่าร้าง (ในกรณีผู้เชิญเคยมีการสมรส)
 7. เอกสารแสดงที่พักของผู้เชิญ (ควรมีรูปถ่ายของสถานที่พักแนบมาด้วย)
 8. จดหมายเชิญ (อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้เชิญ ในกรณีที่การันตี และออกค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง ให้ทางผู้การันตีแจ้งมาด้วย)
 9. เอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ถูกเชิญ เช่น รูปถ่าย E-mail บิลค่าโทรศัพท์ เอกสารการส่งเงิน หรืออื่นๆ

 

 

 

 

 

วีซ่าถาวร คู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามคู่สมรส

 1. หนังสือการขอใบรับรองความเป็นโสด และใบสำคัญแสดงการหย่า (ในกรณีที่ผู้สมรสเคยจดทะเบียน) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทย และต้องมีการรับรองโดยกรมการกงสุล
 2. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน 3-7 วันทำการ
 3. การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน
 4. การเตรียมเอกสารของทั้งคู่ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเรา สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส
 5. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า
 6. ใบรับรองการเรียนภาษาก่อนการขอวีซ่า (ในบางประเทศ เช่น เยอรมัน)
 7. การตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากร
 8. การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย

*****ในกรณีการขอวีซ่าถาวร จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยว และระยะเวลาในการดำเนินการไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับ การเตรียมเอกสารของผู้ยื่นขอ ดังนั้นในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ควรศึกษาให้ละเอียด*****

 

 บริการอื่นๆ 

– กรอกฟอร์ม วีซ่าทุกประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 1000-2,000 บาท

– แปลเอกสารรับรองกระทรวง – จองคิวสัมภาษณ์ และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ

– ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ   Non Immigrant Visa O / Non-Immigrant Visa B

– วีซ่าทำงานในไทย   Work permit

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณวรรณา โพศรี

Mobile: 081-5662481

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้.  Wan2513june@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.